Rada Rodziców

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodnicząca: p. Beata Szymaś

Zastępca: p. Beata Wawrzyniak-Dębska

Pozostali członkowie:

p. Małgorzata Kubisiak

p. Kamila Wierzbiak

p. Dorota Wojtkowiak