Świetlica

Opieka świetlicowa:
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze OPS –  poniedziałek, wtorek  13.20 – 15.20

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Stowarzyszenie „Małe jest piękne” – poniedziałek, wtorek 15.20 – 16.20, środa, czwartek, piątek 13.20 – 16.20

świetlica szkolna

poniedziałek 12:35 – 13:20 (klasa I);

wtorek 8:00 – 8:45 (klasa III, IV) 11:45 – 12:30 (klasy I, III);

czwartek  12:35 – 13:20 (klasa I, III);

piątek 8:00 – 8:45 (klasa I, III, IV).