Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
kl. I, III – wtorek 11:45 – 12:30,
kl. IV-VII – poniedziałek 13:25 – 14:10