Dyżury i konsultacje

Termin

Rodzaj spotkania

Godzina

1.

14.09.2017

Zebranie ogólne. Zebranie z wychowawcami klas.

17.00

2

26.10.2017

Konsultacje indywidualne

17.00

3

23.11.2017

Zebranie z wychowawcami klas i innymi nauczycielami

17.00

4

25.01.2018

Zebranie ogólne semestralne, zebranie z wychowawcami klas i innymi nauczycielami

17.00

5

22.03.2018

Konsultacje indywidualne

17.00

6

26.04.2018

Zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami klas i innymi nauczycielami

17.00

7

24.05.2018

Konsultacje indywidualne

17.00