PRACOWNICY

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

mgr Aldona Dałek – wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, technika, logopedia, koło teatralno-taneczne

mgr Agata Glapiak – wychowawca klasy V, język polski w kl. 5 i 6, biblioteka szkolna

mgr Małgorzata Grunwald – wychowanie fizyczne, SKS

mgr Marta Kędziora – wychowawca klasy VI, matematyka, informatyka, koło Alfa i Omega

mgr Monika Kozłowska – język niemiecki

mgr Karolina Magdziarz – wychowawca klasy VII, język polski w kl. 4 i 7

mgr Katarzyna Mielczarek – religia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Olszewska – dyrektor szkoły, historia, informatyka

mgr Kazimierz Paprzycki – fizyka

mgr Angelika Skrzypek – przyroda, biologia, geografia, chemia, koło przyrodnicze

mgr Sandra Sobalak – język angielski, pedagog szkolny

mgr Beata Sójka – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, koło plastyczne

mgr Alina Wiśniewska – wychowawca klasy IV, plastyka, muzyka, informatyka, koło flażoletowe, zajęcia wyrównywania wiedzy klas I-III

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

mgr Katarzyna Chwał – sekretariat, kadry i płace

mgr Magdalena Goślińska – księgowość

Angelika Kasprzak, Monika Olszewska, Wojciech Cieślik – pracownicy obsługi